Project Showcase 3

Project Showcase 2
May 23, 2016
Project Showcase 1
July 8, 2016

Project Showcase 3

Solution
สินค้าที่จัดหา
Modern Drain, Floor Drain, Manhole Cover, Pipe Hangers & Supports and Cast Iron Soil Pipes & Fittings.
Project Owner
เจ้าของโครงการ
Central Embassy
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอมบาสซี่
Year Distribution
จัดจำหน่ายปี
2014
Project Value
มูลค่าโครงการ
1 Million Baht
1 ล้านบาท
Type of Project
ประเภทโครงการ
Department Store
ศูนย์การค้า
//]]>