< Back • 123Next >


Floor Drain Model 230 T มอก.

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • ยึดสกรู
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีตะกร้าดักผง
 • ได้รับมาตรฐาน มอก. 1053-2534
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 3", 4"

Download Drawing
Floor Drain Model 230 TM มอก.

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • เขี้ยวล็อค
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีตะกร้าดักผง
 • ได้รับมาตรฐาน มอก. 1053-2534
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 3", 4"

Download Drawing
Floor Drain Model 220 B
(แบบสวมท่อ PVC)

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม
  (สเตนเลส)
 • เขี้ยวล็อค
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีถ้วยครอบกันกลิ่น (พลาสติก ABS)
 • แบบสวมสำหรับท่อ PVC ขนาด 2"

Download Drawing
Floor Drain Model 224 B

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • เขี้ยวล็อค
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีถ้วยครอบกันกลิ่น
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4"


Download Drawing

Floor Drain Model 224 BG

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • ยึดสกรู
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีถ้วยครอบกันกลิ่น
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4"

Download Drawing
Floor Drain Model 224 BS

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม
  (สเตนเลส)
 • ยึดสกรู
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีถ้วยครอบกันกลิ่น
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4"

Download Drawing
Floor Drain Model 224 P

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • เขี้ยวล็อค
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีตะกร้าดักผง
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4"

Download Drawing
Floor Drain Model 224 PO

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • เขี้ยวล็อค
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีตระกร้าดักผง
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4"

Download Drawing

Floor Drain Model 224 PG

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • ยึดสกรู
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีตะกร้าดักผง
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4"

Download Drawing
Floor Drain Model 224 PS

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม
  (สเตนเลส)
 • ยึดสกรู
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีตะกร้าดักผง
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4"

Download Drawing
Floor Drain Model 225

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • ยึดสกรู
 • มีตะกร้าดักผง
 • ถ้วยครอบกันกลิ่น
 • สำหรับท่อขนาด 2", 2 1/2", 3"

Download Drawing
Floor Drain Model 225 M

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (ทองเหลือชุบโครเมี่ยม)
 • เขี้ยวล็อค
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีถ้วยดักครอบกันกลิ่น
 • มีตะกร้าดักผง
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3"
Download Drawing
Floor Drain Model 225 S

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม
  (สเตนเลส)
 • ยึดสกรู
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีตะกร้าดักผง
 • มีถ้วยครอบกันกลิ่น
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4"

Download Drawing
Floor Drain Model 225 PS

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม
  (สเตนเลส)
 • บานพับ
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีตะกร้าดักผง
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 3", 4", 6"


Download Drawing
Floor Drain Model 225 G

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • ยึดสกรู
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีตะกร้าดักผง
 • มีถ้วยครอบกันกลิ่น
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4"

Download Drawing
Floor Drain Model 225-A

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

 • ฝาอุดแบบสปา
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 3"
Download Drawing

< Back • 123Next >


//]]>