Project Showcase 2

Project Showcase 1
May 23, 2016
Project Showcase 3
May 23, 2016

Project Showcase 2

Solution
สินค้าที่จัดหา
Modern Drain, Floor Drain, Manhole Cover, Pipe Hangers & Supports and Cast Iron Soil Pipes & Fittings.
Project Owner
เจ้าของโครงการ
Central Embassy
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอมบาสซี่
Year Distribution
จัดจำหน่ายปี
2014
Type of Project
ประเภทโครงการ
Department Store
ศูนย์การค้า
//]]>