< Back 123Next >


Floor Drain Model 230 B

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • ยึดสกรู
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีถ้วยครอบกันกลิ่น
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4"

Download Drawing
Floor Drain Model 230 BM

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • เขี้ยวล็อค
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีถ้วยครอบกันกลิ่น
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4"

Download Drawing
Floor Drain Model 230 P

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • ยึดสกรู
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีตะกร้าดักผง
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4"

Download Drawing
Floor Drain Model 230 PM

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • เขี้ยวล็อค
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีตะกร้าดักผง
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4"

Download Drawing
Floor Drain Model 230 PM
(ตะแกรงลายดอกไม้)

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • เขี้ยวล็อค
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีตะกร้าดักผง
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3"

Download Drawing
Floor Drain Model 230 PG

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • ยึดสกรู
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีตะกร้าดักผง
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 3", 4"


Download Drawing
Floor Drain Model 230-A

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

 • ฝาอุดแบบสปา
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีตะกร้าดักผง
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 3"Download Drawing
Floor Drain Model 232 B

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • ยึดสกรู
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม
 • มีตะกร้าดักผง
 • มีถ้วยครอบกันกลิ่น
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4",
  5", 6", 8"
Download Drawing
Floor Drain Model 232 BM

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • เขี้ยวล็อค
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม
 • มีตะกร้าดักผง
 • มีถ้วยครอบกันกลิ่น
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4",
  5", 6", 8"
Download Drawing
Floor Drain Model 233 P

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • ยึดสกรู
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม
 • มีตะกร้าดักผง
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4",
  5", 6", 8"

Download Drawing
Floor Drain Model 233 PM

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • เขี้ยวล็อค
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม
 • มีตะกร้าดักผง
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4",
  5", 6", 8"

Download Drawing
Floor Drain Model 233 PG

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • ยึดสกรู
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม
 • มีตะกร้าดักผง
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3"


Download Drawing
Floor Drain Model 233 PS

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม
  (สเตนเลส)
 • ยึดสกรู
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม
 • มีตะกร้าดักผง
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3"

Download Drawing
Floor Drain Model 234

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • เขี้ยวล็อค
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีถ้วยครอบกันกลิ่น
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4"

Download Drawing
Floor Drain Model 234 S

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (สเตนเลส)
 • เขี้ยวล็อค
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีถ้วยครอบกันกลิ่น
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4"

Download Drawing
Floor Drain Model 234-A

ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน

 • ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม
  (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม)
 • เขี้ยวล็อค
 • ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
 • มีถ้วยครอบกันกลิ่น
 • สำหรับท่อ ขนาด 2", 2 1/2", 3", 4"

Download Drawing

< Back123Next >


//]]>